Scroll Top

Дигитален наръчник с добри практики за търсещи работа

DB + new
Дигитална брошура със събрани добри практики от Европа  – изготвена по проекта DIGI-BREAKERS PLUS е вече достъпна на неговия уебсайт.

В нея ще намерите 35 примера с ресурси за търсещи работа в Европа – по пет от България, Белгия, Италия, Швеция и Литва и още 10, събрани от цяла Европа. Всяка добра практика е представен чрез ресурсни портали, образователни платформи, възможност за самооценка, онлайн коучинг и наръчници за обучение, заедно с последните иновативни методи на обучение, като геймификация и обучение, базирано на сценарии.

Предложените инициативи са изпълнявани от корпоративни, правителствени или неправителствени организации и са насочени към различни групи търсещи работа – като отговарят на общите търсения, но също адресират специфични групи като уязвими жени, млади хора, мигранти, дългосрочно безработни и хора в процес на професионално преориентиране. Подбраните добри практики се вписват частично и в рамката на ЕС за зелени компетенции (GreenComp).
Ценности като системно мислене, критично мислене, поддържане на справедливост, адаптивност и колективни действия са интегрирани в тези проекти, а ние ще се учим от тях, за да ги включим в резултатите от собствените си проекти.

Свързани новини

Skip to content