Scroll Top

Обучителни центрове

В рамките на програма „Глобални библиотеки – България” бяха изградени обучителни центрове в 27 регионални библиотеки в страната, които са оборудвани с 10 – 12 компютъра, мултимедия, екран и лаптоп. В тях се провеждат обучения на библиотекари за повишаване на квалификацията и на граждани за начална компютърна грамотност.
Допълнително като обучителни бази са оборудвани и 3 общински и 13 читалищни библиотеки в страната.
Обучителните центрове и бази провеждат и други обучения за гражданите в партньорство с общините, териториалните поделения на държавни агенции и служби или с други обучителни организации.

Skip to content