Scroll Top

Проекти

DIGIBREAKER PLUS – Преодоляване на бариерите и изграждане на общност за ефективна, устойчива и приобщаваща цифровизация на услугите за кариерно ореинтиране на възрастни
DIGIBREAKER PLUS – Преодоляване на бариерите и изграждане на общност за ефективна, устойчива и приобщаваща цифровизация на услугите за кариерно ореинтиране на възрастни
INFORMATION MATTERS – Насърчаване на медийната и дигиталната грамотност при възрастните като борба с ‘инфодемията’
INFORMATION MATTERS – Насърчаване на медийната и дигиталната грамотност при възрастните като борба с ‘инфодемията’
ADELE – Подобряване на цифровите възможности за библиотеките в Европа
ADELE – Подобряване на цифровите възможности за библиотеките в Европа
BIBLIO – Повишаване на дигиталните умения и компетентности на библиотекари в Европа
BIBLIO – Повишаване на дигиталните умения и компетентности на библиотекари в Европа
TEACH FOR FUTURE – ОБУЧЕНИЕ ЗА БЪДЕЩЕТО
TEACH FOR FUTURE – ОБУЧЕНИЕ ЗА БЪДЕЩЕТО
Финансова грамотност в обществените библиотеки
Финансова грамотност в обществените библиотеки
Писмени съкровища на Долен Дунав
Писмени съкровища на Долен Дунав
Знания, умения и иновации за повишаване качеството на неформалното образование в обществените библиотеки
Знания, умения и иновации за повишаване качеството на неформалното образование в обществените библиотеки
Дигитални умения за малките и средни предприятия в България
Дигитални умения за малките и средни предприятия в България
Skip to content