Scroll Top

При проблеми с оборудването

Ако работите в библиотека, която има споразумение с Фондация “Глобални библиотеки – България” и имате проблем с техниката, преддоставена от фондацията, от тази страница ще научите къде и как да потърсите помощ.

Задължителни стъпки и инструкция за техническа помощ при проблем с ИКТ оборудване от ФГББ:
  • В случай на софтуерен или хардуерен проблем с ИКТ оборудването, предоставено от Фондация “Глобални библиотеки – България”, представител на библиотеката трябва да подаде заявка за сервизно обслужване към фирма Контракс, на имейл адрес: service@kontrax.bg
    Заявка за отстраняване на проблем е прикачена в края на съобщението.
  • Ако имате проблеми с връзката с фирмата пишете ни на имейла на фондацията: foundation@glbulgaria.net
Skip to content