Scroll Top

DIGI-BREAKER PLUS среща в Стокхолм

Image for DB+ meeting post and article

В петък, 26 януари, екипът на проекта DIGI-BREAKER PLUS се събра за втората си транснационална среща в Стокхолм. Екипът обсъди окончателното съдържание на 3-часовия масивен отворен онлайн курс DB+, като прегледа материала и предостави обратна връзка, за да обедини всичко. Курсът ще помогне на търсещите работа да включат устойчивостта в практиката си при търсенето на работа и да търсят работа, която отговаря на зеления преход. Курсът ще бъде достъпен и като електронна книга и с придружаващо ръководство за преподаватели.

Екипът на проекта започна да планира също и изпълнението на пилотния етап, в който курсът ще бъде тестван. Общо 100 безработни възрастни (по 20 във всяка от държавите, в които са позиционирани партньорите) ще преминат курса, като бъде разработен план за действие за развитие на общността, за да популяризира методологията DB+.

Срещата в Стокхолм беше чудесна възможност да се съберем и да обменим идеи, докато проектът навлиза във втората си година.

Свързани новини

Skip to content