Scroll Top

Гражданска ангажираност на младите в каузи важни за тях

111

Гражданското образоване, демократичните ценности и повишаване на ангажираността на младите хора в каузи, важни за тях, ще бъдат във фокуса на проект “Depend of you/ Зависим от теб”, които ще се изпълнява от ФГББ в партньорство с Американските центрове в регионалните библиотеки в Бургас, Варна, Велико Търново, Пловдив и София. 

На семинар в Столична библиотека на 12 и 13 декември 2023 г., библиотечни специалисти от Американските центрове в страната обсъдиха съвместно с университетски преподаватели, експерти от МОН, учители, ученици и библиотечни специалисти, в кой момент спрямо развитието на младите хора и по какви начини да бъде стимулирано включването им в обществото като активни граждани, които се вълнуват от обществено-икономическите процеси. Заедно с доц. Румен Петров и Люба Деветакова от НБУ, Коста Костов от МОН, Биляна Богоева от Българското училище за политика „Димитър Паница”, доц. Албена Танева от СУ и учители от различни населени места в страната бяха дискутирани въпроси свързани с това как по увлекателен начин, чрез примери и казуси, да бъдат запознавани малдите с теми от гражданското образование, които да възпитават чувство за принадлежност към общността, за критично и отговорно отношение към средата и социума

Важно за всички беше участието на Атанас Радев, председател на Национален младежки форум, който обърна внимание на факта, че отказът ни да бъдем активни субекти в избирателния процес ни прави обект на волеизявлението на ограничен кръг от хора, които може и да не харесваме. И накрая най-важната група – учениците от 128 СУ „Алберт Айнщайн”, споделиха своето отношение към учебния предмет „Гражданско образование”, както и очакванията си обучението да бъде повече практически-ориентирано, с планирани занимания в групова работа и проекти по теми, които са важни за учениците.

 

Проектът  Depend on You (Зависим от теб) има за цел да насърчи демократичното образование и участие в България чрез позициониране на обществените библиотеки като центрове за информация и неформално образование e финансиран от отдел “Публична дипломация” на посолството на САЩ в София. 

 

Програма на семинара

∎ 12 дек. – вторник ∎
13:00-13:30 Регистрация
14:00 – 15:30 Сесия 1
• Официално откриване
• Спаска Тарандова, изпълнителен директор ФГББ | Проект „Зависим от теб: гражданска ангажираност на младите хора”
• Атанас Радев, политолог и председател на Национален младежки форум | Защо младите хора не гласуват
• Коста Костов, експерт МОН
• Д-р Люба Деветакова, социолог
• Доц. д-р Румен Петров, НБУ
• Онлайн включване на учители от страната
15:30-16:00 Кафе пауза
16:00-17:00 Сесия 2
• Александър Илчев, Българско училище за политика „Димитър Паница”
• Десислава Огнянова, заместник директор 128 СОУ „Алберт Айнщайн” | Гражданско образование в училище
• Камелия Конева, Столична библиотека | Американски опит за библиотеките
17:00-17:30 Дискусия и обобщение от деня
∎ 13 дек. – сряда ∎
10:00-10:30 Сесия 3
• Включване на учители по гражданско образование от страната
• Доц. д-р Албена Танева, ФФ, СУ „Св. Климент Охридски
• Ученици за предмета „Гражданско образование”
10:30-11:30
Уъркшоп за библиотекари от Американските центрове в страната
11:30-12:30
Обобщение и закриване

Свързани новини

Skip to content