Scroll Top

Полезни материали

Тук можете да намерите обучителни материали, продуцирани в резултат от дейностите на “Глобални библиотеки – България”

Библиотеки за устойчиво бъдеще. Манифест за европейските избори през 2024

 

ИЗТЕГЛИ МАНИФЕСТА тук
ИЗТЕГЛИ РЪКОВОДСТВОТО тук

Цифрови умения за 21 в. - политики на МК и текущи тенденции

Политика и действия на Министерството на културата в полето на медийната грамотност

Презентация на Иглика Иванова – Държавен експерт в Дирекция „Международно сътрудничество, европейски програми и регионални дейности” на Министерството на културата, представена в рамките на Информационния уебинар ЦИФРОВИ УМЕНИЯ ЗА 21 В., организиран от ФГББ и проведен на 30 май 2024 г. като част от кампанията ALL DIGITAL WEEKS 2024

Обучения за подобряване на умения у безработни и търсещи работа | добри практики

Целта на този сборник с добри практики от Европа –  разработен в контекста на проекта DIGI-BREAKER – е да функционира като компас, който ориентира обучители на възрастни и им предостави на подбрана полезна информация.

Събраните примери – по пет от България, Белгия, Италия, Швеция и Литва и още 10, събрани от цяла Европа – са такива, в които преподавателите и обучителите са успели да проектират положително учебен процес с подкрепата на цифрови технологии и се опитва да ги използва в други настройки (ресурсни портали, образователни платформи, възможност за самооценка, онлайн коучинг и наръчници за обучение, заедно с последните иновативни методи на обучение, като геймификация и обучение, базирано на сценарии).

Предложените инициативи са изпълнявани от корпоративни, правителствени или неправителствени организации и са насочени към различни групи търсещи работа – като отговарят на общите търсения, но също адресират специфични групи като уязвими жени, млади хора, мигранти, дългосрочно безработни и хора в процес на професионално преориентиране. Подбраните добри практики се вписват частично и в рамката на ЕС за зелени компетенции (GreenComp). Ценности като системно мислене, критично мислене, поддържане на справедливост, адаптивност и колективни действия са интегрирани в тези проекти, а ние ще се учим от тях, за да ги включим в резултатите от собствените си проекти.

ИЗТЕГЛЕТЕ СБОРНИКА С ДОБРИ ПРАКТИКИ

Забележка: Документът е наличен единствено на английски език

Развитие на цифрови умения в европейските обществени библиотеки | Серия уебинари

Всички уебинари проведени в програмата на
вече са достъпни за гледане на сайта на проекта
Темите:
🟣ADELE Webinar 1: EU initiatives on digital skills and education
🟣ADELE Webinar 2: A digital strategy for the public library
🟣ADELE Webinar 3: Digital skills training activities in the public library
🟣ADELE Webinar 4: Engaging young people in public libraries with new technologies

Webinars

Библиотеката – обединителен център на НПО сектора и общността

Настоящият наръчник е изготвен по проект Библиотеката – обединителен център на НПО сектора и общността в региона на Кърджали, Разград и Враца, реализиран в периода 2015 – 2016 г. с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
Проект е съвместна инициатива на ФГББ и Фондация BCause.
Oсъществен с всеотдайността на екипите в три регионални обществени библиотеки:
РБ „Н.Й. Вапцаров” – Кърджали, РБ „Проф. Боян Пенев” – Разград и РБ „Христо Ботев” – Враца.

 

Наръчник

Финансова грамотност в обществените библиотеки

Финансова грамотност в библиотеките – модел за неформално образование на възрастни хора

Проектът FINLIT има за своя основна цел да повиши нивото на финансова грамотност на възрастните хора, използвайки нов подход и огромния потенциал на обществените библиотеки като центрове за неформално образование и учене през целия живот.

Допълнителна информация и ресурси, свързани с проекта, са достъпни на създадената за него интернет страница.

 

Наръчник
Skip to content