Scroll Top

За мрежата

Библиотеките през 21 век

Библиотеката – център на местната общност

Днес библиотеката е едновременно физическо и виртуално място, но физическото присъствие продължава да бъде здрава опора за общностите. Обществената библиотека е пространство за широк спектър от цели – четене, общуване, учене, игра, срещи и др. Физическото присъствие служи за икономическото развитие и съживяването на квартали или селища и укрепва общностната идентичност.

 

Библиотеката – място за учене през целия живот

Въпреки че остава ангажирана с основната си мисия за предоставяне на достъп до знания и насърчаване на грамотността, ролята на библиотеката на ХХІ век се простира далеч отвъд заемането на книги. Библиотеките дават възможности за учене през целия живот, развитие на работната сила, гражданска ангажираност, обществено здраве, устойчивост на околната среда и др. Те повече от всяка друга институция притежават капацитет за изграждане на обществото на знанието. Ти могат да подпомагат потребителите в формирането на способност да извличат полза от информацията и да създават нови знания, които са от съществено значение за пълноценното участие в съвременното общество.

 

Хората и технологиите се срещат в библиотеката

Освен че е физическо пространство, библиотеката в дигиталната епоха е и виртуално място, достъпно от всяка точка на света и по всяко време. Като част от тенденците за трансформиране на информацията в дигитални формати публичните библиотеки ще променят естеството на физическото си присъствие и ще съхраняват все по-малко материали в своите колекции. Все повече библиотечните потребители ще имат достъп до информация чрез библиотечни мрежи. Уебсайтове, онлайн дискусионни групи, класове, Wi-Fi горещи точки и пр. са примери за нарастващото присъствие на виртуалната библиотека Цифровите технологии променят и традиционното книгоиздаване, затова библиотеки трябва да бъдат чувствителни към новите дигитални форми и възможности. Много библиотеки създават пространства, в които с разнообразни инструменти и технологии вдъхновяват обучението, откриването и създаването и където се насърчава експериментирането с обучен библиотечен персонал и общностни ментори.

 

Повече за съвременните тенденции в развитието на библиотеки:
https://www.ifla.org/
http://www.ala.org/
http://publiclibrariesonline.org/
http://www.publiclibraries2020.eu/
http://designthinkingforlibraries.com/

Мрежа от библиотеки

Фондация „Глобални библиотеки – България” работи с мрежа от над 1000 обществени библиотеки (регионални, общински и читалищни), покриващи 260 общини в страната, които в много случаи са единственото място за достъп до информационни ресурси и услуги за населението.

Библиотеките от мрежата са оборудвани с компютърна, комуникационна и периферна техника. В експлоатация се намират около 4 900 работни станции (компютри), около 1 000 принтери и МФУ, 790 проектора и 1 950 рутери.

 

ФГББ има подписани партньорски споразумения с библиотеките от мрежата за съвместна дейност:

  • Да създават условия за свободен и равен достъп до информация, интернет и електронни услуги за гражданите;
  • Да насърчават информационната грамотност, ученето през целия живот, гражданското участие, местното и общностно развитие;
  • Да подпомагат социалната интеграция на групите в неравностойно положени чрез подобряване на достъпа до информация.

 

За постигането на тези цели страните работят съвместно и поотделно за:

  • Застъпничество за информационно включване на регионално и местно ниво;
  • Осигуряване на достъп до информация чрез модерни информационни и комуникационни технологии;
  • Разработване и предоставяне на услуги за гражданите, базирани на иновационни информационни и комуникационни технологии;
  • Разработване и предоставяне на възможности за учене през целия живот;
  • Осъществяване на образователни и занимателни дейности за деца и младежи.
Skip to content