Scroll Top

ALL DIGITAL Summit 2023 в Загреб

ADS 9

Срещата ALL DIGITAL Summit 2023 се проведе от 25 до 27 септември в Загреб, в пространствата на Algebra University College and Telecentar. Над 240 експерти в областта на дигиталните умения във връзка с образованието, разработването на политики и индустрията се събраха, за да споделят идеи и да представят своите проекти и програми. Тридневната среща на върха включваше презентационни панели, семинари, лекции и възможности за официални и неформални срещи.

Тема на срещата беше „Умения за дигиталното утре: Овластяване на работната сила в Европа в Европейската година на уменията“. Събитието хвърли светлина върху належащата нужда от запознаване и оборудване на европейската работна сила с основните дигитални умения, необходими за просперитет в бързо развиващия се цифров свят с оглед на пазара на труда. Лекторите обсъдиха стратегии за преодоляване на цифровото разделение, овластяване на маргинализирани общности и осигуряване на равен достъп до цифрови ресурси. Срещата  подчерта значението на цифровото включване, което гарантира, че никой не е изоставен в цифровата трансформация. По-специално, фокусът беше многократно връщан към човешкото взаимодействие като поставяне на решаваща основа за всеки технологичен, виртуален или AI преход.

В програмата на срещата Мелани Митова от Фондация “Глобални библиотеки – България” представи проекта ADELE в рамките на поредицата Lightning Talks, която беше сред основните активности. Други инициативи, представени по време на тази сесия, бяха проекти, насочени към цифровото разделение, засягащо уязвимите хора, образованието по компютърни науки и междусекторното цифрово образование, медийната грамотност и цифровите технологии, сертифицирането, както  и темата за жените и предприемачеството в кръговата икономика.

Други дейности в програмата:

  • Интерактивни и практически семинари за подобряване на дигиталните компетенции на участниците – чрез представяне на проектни обучения, нови обучителни методологии, актуализации на политики, игровизация и онлайн платформи за сътрудничество.
  • Лекции за дигиталната трансформация -които представиха по-задълбочени изследвания на въздействието на дигиталната трансформация върху творческите и културни индустрии, образованието и меките умения.
  • ALL DIGITAL кафене, служещо като брейнсторминг платформа и среда за сътрудничество по иновативни идеи
  • Фокус върху нововъзникващите технологии, задаващи посоката на развитие в образованието – в която сесия взеха участие експерти, изследващи области като: връзката между нововъзникващи технологии (AI и Интернет на нещата), рамки на компетентности, политически действия и образование.

ALL DIGITAL е водеща общоевропейска асоциация със седалище в Брюксел, която представлява организации-членки в цяла Европа, които работят за подобряване на цифровите умения и компетенции на всички хора в обществото. ALL DIGITAL представлява заинтересованите страни в дигиталното образование като центрове за дигитална компетентност, центрове за обучение на възрастни, обществени центрове, училища и библиотеки, където всеки има достъп до обучение и подкрепа, за да подобри своите дигитални умения и да бъде в крак с най-новите технологични разработки. Водеща цел на асоциацията е да се подобри качеството на живот на европейците чрез цифрови средства, което води до подобрени умения за заетост, способност за навигиране в онлайн услуги и социално включване. ФГББ е организация-член от 2016 г.

Свързани новини

Skip to content