Scroll Top

МИСИЯ И ЦЕЛИ

Да създава условия за свободен и равен достъп до информация, интернет и електронни услуги за гражданите
Да насърчава информационната грамотност, ученето през целия живот, гражданското участие и социалното сближаване, местното и общностното развитие
Да насърчава интеркултурния диалог и международните контакти
Да подпомага развитието на обществените библиотеки
Да подпомага социалната интеграция на групите в неравностойно положение, равните възможности за образование и здравеопазване за всички граждани чрез подобряване на достъпа до информация

Актуално

WhatsApp Image 2024-02-26 at 16.37.17_3f67da38
Обучение по проект Depend on You

Обучение на библиотекари от американските корнъри в Бургас, Варна, Велико Търново, Пловдив и София проведохме на 22 и 23 февруари…

Skip to content