Scroll Top

Форуми

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ •БИБЛИОТЕКИТЕ ДНЕС•  има за цел да представи ролята на обществените библиотеки в съвременното общество и да очертае техния потенциал като средищни точки за местната общност, в изпълнение на национални и европейски политики в различни сфери на обществено-икономическия живот – неформално образование, достъп до култура, достъп информационните ресурси на глобалното информационно общество.

Форумът е провеждан ежегодно от 2016 г. , като  ФГББ е негов основен инициатор и организратор. Участниците във форумите са представители на обществените библиотеки от цялата страна,  на държавните и местните власти, неправителствени и образователни организации, представители на бизнеса. Всяко издание на форума, от една страна, подкрепя развитието на мениджърския капацитет и професионалните умения на библиотечните специалисти, за да могат те да обслужват качествено потребителите. От друга, обръща внимание на новите възможности за обществените библиотеки и услугите, които те могат да предоставят в условията на развиващо се информационно общество през XXI в., като обсъжда световните тенденции в разработването на услуги и програми за гражданите в контекста на тяхното практическо решение в българските условия. 

форум 2023
форум 2022
форум 2021
форум 2020
форум 2019
форум 2018
форум 2017
форум 2016
Skip to content