Scroll Top

ADELE

Име на проекта:
ADELE

Период на изпълнение:
02.2022 – 02.2024

Уебсайт:

www.adele-project.eu/

Резюме:
Проект ADELE (Advancing Digital Empowerment of Libraries in Europe) има за цел да насърчи реален преход в използването на цифрови технологии чрез придобиване и развитие на цифрови компетенции в областта на неформалното образование за възрастни.

Подобряване на цифровите възможности за библиотеките в Европа

Проект ADELE (Advancing Digital Empowerment of Libraries in Europe) има за цел да насърчи реален преход в използването на цифрови технологии чрез придобиване и развитие на цифрови компетенции в областта на неформалното образование за възрастни.

Цифровите технологии промениха дълбоко нашия личен, професионален и образователен живот. Промените в образователния пейзаж, дължащи се на цифровия прогрес, са широкообхватни и секторът на образованието за възрастни сега проучва нови роли, методи и услуги в ученето през целия живот, за да достигне по-добре до учащите и да направи услугите си по-лесни за ползване. Но как могат организациите за обучение на възрастни, особено тези, работещи в сектора на неформалното образование, да знаят дали използват цифровите технологии в най-голяма степен? Проектът Advancing Digital Empowerment of Libraries in Europe (ADELE) има за цел да отговори на този въпрос, като предлага безплатен адаптивен уеб-базиран инструмент, който помага на организациите за обучение на възрастни да обмислят как използват и къде могат допълнително да интегрират цифровите технологии, за да подобрят своите услуги. Разработеният инструмент се основава на инструмента SELFIE за училища, разработен от Европейската комисия с цел подпомагане на организации за обучение на възрастни, предлагащи неформално образование. По този начин инструментът ще помогне на организациите за неформално образование да бъдат цифрово готови и да гледат напред.

В рамките на проекта ще се проведат четири международни обучителни събития, с фокус върху използването на цифрови технологии, които ще включват дейности за работа в мрежа, посещения на национални библиотеки и срещи с опитни лектори и професионалисти в областта.

Партньори по проекта са:

  • Local Government Management Agency (Дъблин, Ирландия) – координатор
  • Public Libraries 2030 (Брюксел, Белгия)
  • European Grants International Academy (Фолиньо, Италия)
  • Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (Рим, Италия)
  • Фондация  Глобални библиотеки  – България (София, България)

Проектът стартира през февруари 2022 г. с продължителност от 24 месеца и се финансира по програма Еразъм, КА2.

Skip to content