Scroll Top

INFORMATION MATTERS

Име на проекта:
INFORMATION MATTERS

Период на изпълнение:
11.2022 – 10.2024

Партньори:

Резюме:
Проектът има за цел да работи за справяне с предизвикателствата и последствията от дезинформацията чрез разработване на образователни инструменти за възрастни хора, за да повиши техните компетенции за дигитална и медийна грамотност.

                           

 

INFORMATION MATTERS – Насърчаване на медийната и дигиталната грамотност при възрастните като борба с ‘инфодемията’

Образователният проект, наречен INFORMATION MATTERS (ИНФОРМАЦИЯТА ИМА ЗНАЧЕНИЕ), стартира в края на 2022 г. и е финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз, по ключова дейност KA2 – Партньорства за сътрудничество в образованието на възрастни.

Ролята на медиите за масова информация, както и тази на социалните мрежи, винаги е била ключова при управлението на информационните данни – независимо дали са свързани със социални, културни, здравни или граждански въпроси. Въпреки това, при наблюдаване на примери от последните няколко години, е видимо как точно тези източници на информация са свързани и с практики на разпространение на дезинформация и отричане на научната литература (The Twitter pandemic: The critical role of Twitter in the dissemination of medical information and misinformation during the COVID-19 pandemic. Rosenberg H, Syed S, Rezaie S). Световната здравна организация обяви, че „инфодемията“ около Covid-19 се е разпространявала също толкова бързо, колкото и самият вирус – чрез теориите на конспирацията, слуховете и културната стигма.

Дезинформацията и фалшивите новини представляват важен проблем, генериращ объркване и несигурност сред населението. Сред безбройните жертви на дезинформация са предимно възрастните хора, които често живеят в отдалечени или изолирани среди, чийто достъп до информация минава основно през конвенционалните медии, а сега вече и чрез цифрови социални платформи и приложения. В допълнение, проучване, проведено през 2019 г. от изследователи от Принстънския университет и Нюйоркския университет, установи, че хората на 65 и повече години са седем пъти по-склонни сами да споделят фалшиви новини, отколкото тези на възраст 18-29 години. Както се подчертава в списанието за изследвания и иновации Horizon на Европейската комисия, „Подобряването на комуникацията за уязвимите общности в частност се е превърнало в надпревара с времето“. И тъй като несигурността около пандемията, както и типът публикувана информация не могат да бъдат контролирани, единственият аспект, който изглежда укротим, е медийната и дигиталната грамотност на хората.

Медийната грамотност разглежда медиите като цяло и как те могат да повлияят на възприятията ни за реалността. Дигиталната грамотност се фокусира върху разбирането как цифровите медийни инструменти като платформи за социални медии, уебсайтове и приложения взаимодействат с обществото като цяло. Накратко, медийната грамотност е способността да се оценяват, анализират и разбират медийни съобщения във всички форми с критичен поглед, докато дигиталната грамотност помага на хората да се ориентират в един все по-онлайн свят.

Партньорите по проект ИНФОРМАЦИЯТА ИМА ЗНАЧЕНИЕ  ще работия за справяне с предизвикателствата и последствията от дезинформацията чрез разработване на образователни инструменти за възрастни хора, за да повиши техните компетенции за дигитална и медийна грамотност. За да отговори на гореспоменатите нужди и предизвикателства, свързани с тази специфична целева група, проектът ще се съсредоточи върху:

  • Разработването на видео уроци / упътвания за възрастни потребители относно различни аспекти на медийната грамотност.
  • Обучаване на група обучители на възрастни хора.
    Обученията ще бъдат насочени към това как ефективно да се ангажират в изграждането на медийна и цифрова грамотност на възрастните хора.
    Участници в обученията ще бъдат специалисти, които традиционно взаимодействат с възрастни хора (библиотекари, служители в местни информационни бюра и др.).
  • Разпространяване на резултатите от проекта с цел осигуряване на по-широкото им прилагане.

ФГББ ще работи  в сътрудничество с четирите партньорски организации: European Association for Viewers’ Interests (Белгия), BEST Institute (Австрия) и Фондация CREFOP (Румъния) – и двете с опит в професионалното и лично обучение, и PR Care (България).

Проектът е с продължителност от 24 месеца и бюджет от 250 000 евро, осъществяван с финансовата подкрепа на програма Еразъм+

Skip to content