Scroll Top

СПОДЕЛЯЙ ОТГОВОРНО | BE AWARE WHAT YOU SHARE

Споделяй отговорно:  Справяне с дезинформацията чрез медийна грамотност

Период на изпълнение:
11.2023 – 11.2024

Партньори:

 • Отдел “Публична дипломация” на Посолството на САЩ в София
 • Столична библиотека
 • РБ “Пенчо Славейков” – Варна

Резюме:
Чрез дейностите в проекта ще бъдат повишени уменията по медийна грамотност и на учители и библиотекари – които ще бъдат ментори на млади хора в полето на медийната грамостност.

Споделяй отговорно:  Справяне с дезинформацията чрез медийна грамотност

Be Aware What You Share: Combating misinformation through media literacy (на англ.)е проект на Фондация “Глобални библиотеки – България”, финансиран от отдел “Публична дипломация” на посолството на САЩ в София.

 • Проектът Be Aware What You Share има за цел да насърчи медийната грамотност сред младите хора (15-19 години) и възрастните в България, използвайки обществените библиотеки като центрове за информация и неформално образование.
 • Учебните програми, адаптирани за този проект ще бъдат тествани пилотно в Американските корнъри в регионалните библиотеки във Варна и София. Училището и библиотеките традиционно са ангажирани във формалното и неформално образование.

Днес информационната и медийната грамотност се определят като ключови за формирането на информирани и критично мислещи граждани. Библиотеките  във Варна и София ще привлекат за участие в обученията учители и библиотекари от техните и съседни области, които искат да повишат знанията и ученията си в областта на медийната грамотност.  Проектът ще повиши медийната грамотност и уменията на учители и библиотекари да бъдат обучители  и ментори на млади хора и възрастни. Предвижда се обученията да се  провеждат в хибридна форма, съобразно нуждите на обучаемите  и ще покриват теми като:

 • Дезинформация и видове подвеждащи новини
 • Значение на медийната грамотност и критичен анализ на медийно съдържание
 • Как печелят пари социалните мрежи и защо дезинформацията и пропагандата са широко разпространени там
 • Как работят алгоритмите в социалните мрежи
 • Как да разпознаваме и да реагираме на дезинформацията
 • Сигурност онлайн
 • Нетикет

 


Gift of the United States Government

Skip to content