Scroll Top

Get your facts straight!

Име на проекта:
Get your facts straight!” (Програма Media Literacy for All)

Период на изпълнение:

Уебсайт:

Резюме:

Фондация „Глобални библиотеки – България” (ФГББ) е партньор в проекта „Get your facts straight!” Програма Media Literacy for All, съфинансирана от Европейската комисия. Проектът ще се изпълнява в периода 15/07/2019 – 31/08/2020.
Целта на проект е да осигури обучение за медийна грамотност на ученици и младежи от социално и икономически неравностойно положение, както и на техните родители и / или баби и дядовци. Те ще участват в отделни и съвместни семинари (само за ученици или само за родители и след това студенти и родители заедно), където ще се запознаят с дезинформацията и фалшивите новини в платформите на социалните медии. Нашата цел е да повишим информираността им по тези въпроси чрез достъпни ресурси и да ги оборудваме с умения да се подкрепят взаимно.

Какво е медийна грамотност?

Медийна грамотност в широко понятие, обхващащо всички технически и когнитивни умения, необходими за достъп, използване, критична оценка и създаване на медийно съдържание, включително дигитални медии, което преобладава в днешно време.

Какво е дезинформация и „фалшиви новини“?

Дезинформацията и фалшивите новини са два аспекта на медийната грамотност и в този проект те ще бъдат основни теми на нашата програма за обучение по медийна грамотност. Дезинформацията и фалшивите новини са много често срещани в платформите на социалните медии и явление, с които се сблъскваме всеки ден. Обучението ще използва съществуващи образователни ресурси и ще мултиплицира най-добри практики.

Според общественото допитване на Европейската комисия относно дезинформацията и фалшивите новини през 2018 г. над 97% от гражданите твърдят, че са били изложени на фалшиви новини: 38% ежедневно; 32% седмично. 74% смятат приложенията за социални медии и съобщения за основни канали, чрез които попадат на фалшиви новини. Докладът също така посочва, че един от основните антидоти срещу дезинформацията е повишаването на медийната грамотност на ученици, възрастни, крайни потребители и журналисти.

Цел на проекта – Повишаването на медийната грамотност на учениците и възрастните.

Основни дейности:

  • Анализ на съществуващи образователни материали и най-добри практики по темата;
  • Разработване на план за обучение за медийна грамотност, фокусиран върху дезинформация и фалшиви новини;
  • Разработване на отделни модули за ученици и родители (5 часа за всяка група поотделно и 5 часа заедно);
  • Обучение на 14 учители/обучители от 7 държави;
  • Тестване на програмата за обучение с 250 души от неравностойно положение в 7 държави (20 ученици и 20 родители на държава)
  • Провеждане на кратки обучения и популяризиране на разработените ресурси по време на ALL DIGITAL Week (Европейска седмица на медийната грамотност 2020);
  • Провеждане на общоевропейска кампания за повишаване на осведомеността „Разяснете фактите си!“ Със стартиращо събитие в Брюксел през март 2020 г.

Проектът е ключова инициатива в рамките на Седмицата на медийната грамотност, стартирана от Европейската комисия.
Събраните ресурси ще стана основа за различни организации (училище, НПО, библиотека и др.), които искат да организира семинари за медийна грамотност.

Партньорите по проекта 9 организации от 8 държави: 2 европейски мрежи, фокусирани върху цифровите компетенции и медийната грамотност; 7 национални доставчици на обучения са ключови заинтересовани страни в областта на медийната грамотност, които притежават опит и способност да постигнат системно въздействие чрез своите дейности.
Водещ партньор е европейската мрежа All Digital, базирана в Брюксел, с опит в неформалното образование в областта на цифровите умения и медийната грамотност.
Учебните материали и методологията е разработена под водещата роля на EAVI, европейска организация  за медийна грамотност за гражданите.

Партньори:

Инфографики:
как да разпознаете фалшивата новина – EAVI
как да разпознаете фалшивата новина – IFLA

Skip to content