Посолство на САЩ в София

Финалният кръг на националното състезание по публична реч за младежи – организирано в рамките на проект Depend on You: Civic…

Фондация „Глобални библиотеки – България“ стартира нов 10-месечен проект, съфинансиран от отдел „Публична дипломация“ на Посолството на САЩ в София….

Фондация “Глобални библиотеки – България” стартира нов едногодишен проект, финансиран от отдел “Публична дипломация” на посолството на САЩ в София….