Scroll Top

Име на проекта:

NEDLib: Digital competence and information literacy for librarians

Implementation period:
2023 – 2026

Парньори:

 • University of Library Studies and Information Technologies (ULSIT) – България (координатор)
 • Фондация Глобални библиотеки (GLBF) – България
 • International Hellenic University (IHU) – Гърция
 • National Library of Latvia – Латвия
 • The National Association of Public Librarians and Libraries in Romania (ANBPR) – Румъния
 • Directorate of Books, Archives and Libraries – Португалия

Уебсайт:

tba

Резюме:
Проектът има за цел да предостави в ръцете на библиотекарите и информационните специалисти образователен инструмент в областта на информационната и медийна грамотност, който да бъде използван от тях в работата с гражданите и потребителите на техните институции.

Дигитална компетентност и информационна грамотност на библиотекарите

Фондация  Глобални библиотеки – България е партньор по проектa NEDLib: Digital competence and information literacy for librarians, финансиран по програма Еразъм + на Европейската комисия.

Проектът има за цел да предостави в ръцете на библиотекарите и информационните специалисти образователен инструмент в областта на информационната и медийна грамотност, който да бъде използван от тях в работата с гражданите и потребителите на техните институции. Днес, в условията на постковид и военен конфликт на територията на Европа, проблемът с разпространението на ненадеждно съдържание е повече от изострен поради незадоволително ниво на умения за работа с информация.

 

В рамките на изпълнение на проекта основните дейности са насочени към:

 1. Разработване – от университетите във София и Солун – на учебно съдържание (теоретична и практическа част) в 4 ключови области:
 • Информационна грамотност
 • Медийна грамотност
 • Дезинформация, пропаганда  и фалшиви новини
 • Геймификация в библиотеките

2. Определяне на по 5 обучителни центрове в библиотеките във всяка страна партньор

3. Избор на по 10 ключови обучители библиотекари, които да бъдат обучители на други възрастни обучител след това.

 

Като краен резултат от сътрудничество по проекта ще бъде създадено образователно съдържание, което ще бъде свободно достъпно и ще може да се използва от широк кръг от заинтересовани страни: учители, библиотекари, граждани, студенти, журналисти и медийни специалисти. Онлайн платформата ще включва и специално създадени практически задачи, които се основават на прилагането на нови учебни подходи към ученето през целия живот.

 

Проектът NEDLib: Digital competence and information literacy for librarians е с продължителност от 3 години  и ще се изпълнява в партньорство с: Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) – България, Международен гръцки университет, Националната библиотека на Латвия,  Национална асоциация на обществените библиотеки в Румъния и Дирекция на книгите, архивите и библиотеките в Португалия.

 

 

Проектът е осъществяван с финансовата подкрепа на програма Еразъм+

Skip to content