Scroll Top

Повишаване на обучителния капацитет на мениджъри и служители в общинските библиотеки

Име на проекта:
Проект „Повишаване на обучителния капацитет на мениджъри и служители в общинските библиотеки”

Период на изпълнение:

Уебсайт:

Резюме:


Фондация „Глобални библиотеки – България“ започва изпълнението на проект „Повишаване на обучителния капацитет на мениджъри и служители в общинските библиотеки”, финансиран по Програма Еразъм +. Проектът е с продължителност една година и ще се изпълнява в партньорство със 7 общински библиотеки в страната, участници в консорциум „Модерна библиотека“ – библиотеките в Асеновград, Димитровград, Исперих, Карлово, Казанлък, Котел и Самоков.

Този проект е част от цялостната стратегия на Фондация “Глобални библиотеки – България” за модернизация, европеизация и интернационализацията на библиотеките в страната. Неговите основни цели са:
– да преодолее изоставането на общинските библиотеки спрямо европейските практики;
– да създаде алгоритъм, по който промяната да продължи в национален мащаб;

Проектът предвижда участие на библиотечни директори и служители в две обучителни програми в Испания и Финландия по модерен библиотечен мениджмънт и нови библиотечни услуги, разработване на обучителна програма на български език и провеждане на обучения за служителите на общинските библиотеки, които не са включени в консорциума. Чрез участието си в проекта библиотекарите ще повишат познанията си по модерните подходи в управлението на библиотеките, иновативни библиотечни услуги, интерактивни методи за работа с потребители на библиотечни услуги, ще развият нови умения за работа с местните общности, за разработване на обучителни модули, презентационни умения и лидерство.

Успешната реализация на този проект ще даде трайни и устойчиви резултати за модернизирането на общинските библиотеки, които поради своя малък брой, често остават извън полезрението на библиотечния сектор. Повишаването на квалификацията на техните служители ще ги превърне в лидери за промяна на регионално и национално ниво.

Ресурси

Галерия

Skip to content