Scroll Top

Проучване опита на Норвегия в проектирането, изграждането и управлението на библиотеки за тийнейджъри

Име на проекта:
Проучване опита на Норвегия в проектирането, изграждането и управлението на библиотеки за тийнейджъри

Период на изпълнение:

Партньори:

Уебсайт:

Резюме:


Фондация „Глобални библиотеки – България“ изпълни проект по направление „Партньорски инициативи, насърчаващи сътрудничеството с държавите донори (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия), мярка Б.1 (Measure C)“ в рамките на Програма за подкрепа на НПО към Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.
У нас липсват специални изследвания за отношението библиотеки – тийнейджъри. През последните три десетилетия, уменията, необходими на младите хора, за да успеят да се реализират на пазара на труда са се променили драстично, а уменията придобити в училищата не са в крак с тези промени. Библиотеките трябва да създадат пространства/среда/, да развиват услуги и възможности, от които днешните тийнейджъри се нуждаят, за да успеят в училище и в живота.

В рамките на проекта са изпълнени следните дейности:

  1. Работна визита в Норвегия на библиотекари-иноватори – проучване на библиотечната система и посещение на няколко обществени библиотеки;
  2. Двудневен семинар с водещи експерти на Норвежката библиотечна асоциация, Централната обществена библиотека в Осло и Университетския колеж в две сесии:
    1/ Иновативни библиотечни услуги – тенденции и потребности на потребителите и
    2/ Трансформация на библиотечните пространства – управление, дизайн и решения.
  3. Разработване на модел за библиотека за тийнейджъри адаптиран и адекватен за България;
  4. Презентация и разпространение на резултатите от проекта;

Работна визита в Осло, Норвегия на част от библиотекарите-иноватори
Библиотеките в Норвегия – публикация
Библиотеки за тийнейджъри- норвежкият опит

Skip to content