Scroll Top

TEACH FOR FUTURE – ОБУЧЕНИЕ ЗА БЪДЕЩЕТО

Име на проекта:
ОБУЧЕНИЕ ЗА БЪДЕЩЕТО (TEACH FOR FUTURE)

Период на изпълнение:
11.2019 – 04.2022

Партньори:

Уебсайт:

https://teachforfuture.ro/

Резюме:
Проект за образователна трансформация на възрастни чрез иновации, технологии и предприемачество.

Инициативата ЕРАЗЪМ+,”TEACH FOR FUTURE” е проект за образователна трансформация на възрастни чрез иновации, технологии и предприемачество.
Това е 30 месечен проект, водеща организация е ANBPR – Румъния, Фондация „Глобални библиотеки – България“ – България и HERITAGE – Гърция са партньори в проекта. Всички заедно обединяват усилия, за да подсигурят благоприятна промяна в образователната рамка и профила на уменията на възрастните в трите държави. Подходът на партньорите е фокусиран главно върху актуални образователни теми на ИКТ, управление на иновациите и мрежово сътрудничество и предприемачество и лидерство.
Първо действие в това отношение беше създаването на три центъра за върхови постижения, по един във всяка страна партньор, като се започна от януари 2020 г. чрез консултации и преговори с организационните и асоциираните партньори, ANBPR Румъния, Фондация „Глобални библиотеки – България“(ФГББ) в България и „Инициативи за наследствена консервацията” (HERITAGE ) в Гърция, като членовете на консорциума, се съгласиха да създадат три центъра за върхови постижения, по един в Букурещ (Румъния), София (България) и Верия (Гърция), с закупуването на оборудване за 3D печат за използването на тези центрове.

„ОБУЧЕНИЕ ЗА БЪДЕЩЕТО” е инвестиция в качествено образование с участието на експерти от Румъния, Гърция и България.

Партньорите от трите държави имат за цел да създадат транснационална и много секторна мрежа, състояща се от 10 фасилитатора със смесени компетенции, които впоследствие да се превърнат в обучители за 210 възрастни. Тези обучители са с опит в областта на информационните технологии, управление на иновациите и мрежовото сътрудничество и предприемачеството и лидерството. Те ще обменят специализирано ноу-хау на разнородни общности на възрастни учащи се чрез местни сесии и наставнически кампуси, организирани във всяка от трите държави.

Повече информация за партньорите в проекта:

Skip to content