Scroll Top

Глобални библиотеки – легендата е жива

Име на проекта:
Глобални библиотеки – легендата е жива

Период на изпълнение:
2014-2015 г.

Партньори:

Уебсайт:

Резюме:

През 2014-2015 г. Фондация „Глобални библиотеки – България“ изпълнява проект, финансиран от посолството на САЩ, със следните параметри:

Цели на проекта:

  1. Институционално развитие на новата организация за осигуряване на устойчивост на резултатите от Програма „Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за всеки“, изпълнявана в България за периода 2009-2013 г. с финансовата подкрепа на „Фондация Бил и Мелинда Гейтс“;
  2. Запазване на мрежата от 960-те библиотеки за осигуряване на достъп на гражданите до безплатен интернет и библиотечно-информационни услуги;

Задачи:

  1. Идентифициране нуждите на Фондацията от специалисти;
  2. Подготовка на проектно предложение към „Фондация Бил и Мелинда Гейтс“;
  3. Експертна подкрепа на мрежата от целеви библиотеки;

Резултати:
Изпълнението на проекта позволи на Фондацията да заработи ефективно, да повиши институционалния си капацитет и да подготви проектно предложение към „Фондация Бил и Мелинда Гейтс“. Проектът осигури участието на ФГББ в редица международни прояви за създаване на контакти и намиране на потенциални партньори за бъдещи съвместни проекти.

Skip to content