Scroll Top

Цифровизация на библиотечните колекции и заключително събитие по проект BIBLIO

402607936_659258826325230_3853338779959309817_n

По време на XXII Национална научна конференция “Библиотеки-четене-комуникации”, организирана от Народна библиотека “П. Р. Славейков”- Велико Търново на 16 ноември 2023 г., беше проведена и заключителната част на проект BIBLIO. Участниците в получиха сертификати за успешно преминато обучение –  връчени от проф. дфн Иванка Янкова, директор на ЦПО към УниБИТ и Спаска Тарандова, изпълнителен директор на ФГББ.

 

Проектът BIBLIO: Boosting digital skills and competences for librarians in Europe е насочен към придобиването на професионална квалификация и на цифрови умения на библиотечните специалисти, чрез създаване на система за оценка на знанията и уменията, възмомжностите за обучение, както и валидирането и признаването на придобити такива.

 


Двадесет и втората национална научна конференция с международно участие, проведена във Велико Търново с тема Стандартизация и методология при дигиталната конверсия на културноисторическото наследство обхвана теми в областта на библиотечните и информационни науки, книгознание, литературна история, печатни комуникации и медии. Гостите на конференцията имаха възможност да се запознаят с мащабния проект на Министерство на културата „Цифровизация на музейни колекции, библиотеки и архиви – Инвестиция С11.17 от Национален план за възстановяване и устойчивост“, представен от координатора на проекта Мариана Проданова. Пленарен доклад по темата поднесе проф. д-р Венцислав Велев, преподавател от Университета по библиотекознание и информационни технологии – София. Във форума се включиха представители на големите регионални библиотеки от Пловдив, Русе, Шумен и др. градове, които представиха своите практики в областта на цифровизацията на библиотечните колекции и споделиха своя опит в реализацията на проекти в тази област.

 

Skip to content