Scroll Top

За по-добро библиотечно обслужване в Габровски регион

news-gabrovski-region

На 9 и 10 ноември 2022 година в РБ „Априлов – Палаузов” – Габрово се проведе обучителен практикум за библиотекари без професионален опит за придобиване на минимум знания и умения по основни библиотечни дейности – „Библиотечен фонд. Сигниране, класифициране и нареждане. Документация, свързана с библиотечния фонд.”

Участваха библиотекари от община Габрово: от НЧ „Бъдеще – 1928” – кв. Любово, НЧ „Наука – 1902” – с. Враниловци, НЧ „Просвета – 1931” – с. Новаковци; от община Дряново: НЧ „Развитие – 1869”; от община Севлиево: Градска библиотека – Севлиево, НЧ „Васил Левски – 1900” – с. Горна Росица, НЧ „Зора – 1908” – с. Ловнидол, НЧ „Св. Климент Охридски – 1899” – с. Сенник.

Курсът, който се проведе, е инициатива в рамките на реализацията на спечелен проект на Габровската регионална библиотека, финансиран от Министерство на културата „Регионална библиотека „Априлов – Палаузов” – център за повишаване на професионалната компетентност на библиотечните специалисти от Габровска област”.

Участниците получиха базови знания по изграждането, комплектуването, поддържането и вторичния подбор на библиотечния фонд. Запознаха се с работата с основни библиотечни документи: инвентарна книга, книга за движение на библиотечния фонд, дневник на библиотеката. Работиха с авторски таблици и таблици за библиотечната десетична класификация, и сигнираха библиотечни документи. Разгледани бяха въпроси, свързани с обработката на книгите и с видовете библиотечни материали, с инвентаризацията, съхранението и опазването, с подреждането на библиотечните документи. Голям интерес предизвика работата с електронния каталог и базите данни на библиотеката-домакин.

Присъстващите на обучението се запознаха с работата на различните отдели в регионалната библиотека. Зададоха множество въпроси за подредбата на книжните фондове и за работата с деца и тийнейджъри в Детския отдел на библиотеката и за различните партньорски проекти с училища и детски градини.

Skip to content