Scroll Top

Пилотно обучение за библиотекари за първи път в страната

news-pilotno-obuchenie

На 2 ноември 2022 година в залата за събития и срещи на Регионална библиотека „Априлов-Палаузов” в Габрово бе проведено първото за България обучение за библиотечни служители, които работят с деца и тийнейджъри за работа с немските настолни игри ХАБА.

Учителят-иноватор Бистра Георгиева Чиприянова започна своето обучение за библиотекари от обществените библиотеки в областта с думите: „Уверена съм, че настолните игри ХАБА са модерни и актуални, имат богат потенциал и са съобразени с потребностите на децата и младежите!”.

Сертифицираните образователни продукти ХАБА са отскоро на българския пазар. Наличието им дава нови възможности за обогатяване на образователния процес в българското училище, за допълнителни занимания по интереси и за включване на модерни и разнообразни форми на взаимодействие с децата и младежите.

Преподавателят Бистра Чиприянова е ментор в национален Център „Образование и демокрация” – лицензирана организация за квалификации за много професии, и активист в Сдружение „Децата на България – развитие и бъдеще”.

В обучението „Настолните игри ХАБА – иновативен метод за приобщаване, социализация и разпознаване на емоции при децата от 5 до 10 години” взеха участие библиотечни служители от НЧ „Наука – 1902” Враниловци, Градска библиотека Севлиево, НЧ „Просвета – 1931” Новаковци, НЧ ‘Развитие – 1869” Дряново и РБ „Априлов – Палаузов”.

Обучението е финансирано по проект „Регионална библиотека „Априлов – Палаузов” – център за повишаване на професионалната компетентност на библиотечните специалисти от Габровска област”.

Skip to content