Scroll Top

Въвеждащо обучение и тренинг за работа в социалните мрежи за хора в неравностойно положение

news-training-for-disadvantaged-people

На 28 ноември 2022 г. от 15.00 ч. в Интернет и обучителен център на РБ „Априлов-Палаузов“ инж. Йолина Христова проведе въвеждащо обучение за потребителите на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания – ДПЦЛУ – Габрово. Темите на обучението бяха свързани с изграждането на начални умения и компетенции за работа с хипертекстови документи, достъпни в интернет-пространството и практически тренинг за работа в социалните мрежи.

Екипът на Дневния център и Габровската регионална библиотека са в продължителни партньорски отношения през годините, подпомагат взаимно реализацията на проекти за социализацията, образоваността и обществената адаптивност на хора в неравностойно положение и за повишаване на читателската им култура.

Skip to content