Scroll Top

„Зелена библиотека” на уебсайта на библиотеката в Добрич

Untitled2

През месец април т.г. Регионална библиотека „Дора Габе” в партньорство с СУ „Д. Талев”гр. Добрич стартира работа по проект на тема „Библиотеката и училището – заедно за един по-чист град”. Проектът се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България” в рамките на конкурс „Библиотеката – активен участник в обществения живот”, съгл. договор РД11-00-338/20.12.2017 г. с Министерство на културата.
 
С цел увеличаване на информационните възможности на библиотеката, част от дейностите по проекта е създаване на рубрика „Зелена библиотека” на уебсайта на библиотеката http://www.libdobrich.bg/ . Новата рубрика е вече факт и съдържа четири под теми Живей зелено!, Портал за екология, Законодателство, Екокалендар .

С призива Живей зелено, библиотеката предлага на ползвателите полезни идеи как да се включим в ежедневното опазване на околната среда, как да пазим природата чиста. Информацията е подкрепена с любопитни факти, които ни карат да се замислим за небрежното отношение към заобикалящата ни среда. „Порталът за екология” предлага бързи връзки към институции, организации и програми като Министерство на околната среда и водите, Изпълнителна агенция по околна среда, Оперативна програма Околна среда 2014-2020, Европейската агенция за околна среда (EАОС) на Европейския съюз, както и полезни връзки към актуални екологични проекти и кампании, екология за деца, любопитни факти, защитени природни обекти, зелени технологии и много други.
Зелена библиотека” дава възможност на гражданите да намерят обширна информация за националното, европейско и международно законодателство, нормативни документи, касаещи опазването на околната среда. „Екокалендар” напомня на ползвателите важни дати, на които светът акцентира върху значими екологични проблеми.
Новата електронна дейност на регионалната библиотека ще съдейства за повишаване информираността на дистанционните ѝ потребители, за формиране на еко култура сред местната общност, ще стимулира изучаването и опазването на природата.  Предоставянето на актуална онлайн информация по екологични теми е част от желанието на културната институция да съдейства за екологичното образование и мотивираността на местната общност да живее природосъобразно и да полага лесни ежедневни стъпки за чиста околна среда.
 
Библиотеката приканва всички желаещи да се включат в кампанията за събиране на стара хартия „Лист по лист”, която ще приключи на 19 окт. 2018 г. Специална кутия е поставена във фоайето на първия етаж на библиотеката и в нея гражданите могат да оставят хартията, която носят. Събраната хартия ще бъде предадена за рециклиране и с получените средства – закупена нова детска литература. Инициативата ще спаси дървета от изсичане, ще съдейства за обединяване на отговорното отношение към околната среда с четенето, ще стимулира участието на местната общност в доброволчески кампании.

Skip to content