Scroll Top

Обучение на библиотекари по ИКТ

С подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България” на 26 и 27 юни в Обучителния център на Регионална библиотека „Хр. Смирненски” Хасково се проведe обучение на библиотекари по ИКТ.
Тема:  Основни софтуерни продукти в помощ на библиотекаря.
Дигитализация на библиотечния фонд. Дигитализация на местното културно наследство и местния периодичен печат.

 

Курсът е част от Програмата за обучение на библиотечни специалисти, финансирана по договор РД 11-00-338/20.12.2017 г. между  Фондация "Глобални Библиотеки България" и Министерството на културата.
Обучител: инж. Огнян Генов

Skip to content