Scroll Top

Обучение по “Изготвяне на презентации и презентационни умения” в Регионална библиотека “Партений Павлович” – Силистра

01 umenia

От 25 до 27 юни във Филиал-2 на Регионална библиотека "Партений Павлович" се проведе обучение на тема " Изготвяне на презентации и презентационни умения", с лектор Манол Манолов. Участваха библиотекари от Регионалната библиотека и представители на библиотечната колегия от Народно читалище „ Светлина – 1906”, с. Смилец, общ. Силистра, Народно читалище „ Христо Ботев – 1901”, с. Зафирово, общ. Главиница, Народно читалище „Пробуда – 1910”, с. Алеково, общ. Алфатар,  общ. Тутракан, Народно читалище „Димитър Полянов”, с. Гарван, общ. Ситово.
            То се осъществи с финансовата подкрепа на Фондация „ Глобални библиотеки-България” и Министерството на културата, които имат за цел да подкрепят дейностите на обучителните центрове за постигане на устойчивост в два аспекта – системни обучения за библиотечни специалисти, съобразно техните нужди и развитието им, като центрове за неформални обучения на гражданите, чрез изграждането на партньорства с други организации и институции.
            По време на обучението участниците получиха ценни насоки как да изготвят въздействащи и убедителни презентации, как се създава взаимодействие с аудиторията, колко е важна обратната връзка и как да я провокираме и разчетем правилно.

Skip to content