Scroll Top

Повече за заключителната среща по проект „Е–услуги – възможност да променим света в нас и около нас” по Грантова схема за финансиране на иновативни проекти

Целта на проекта беше да достигне до следните целеви групи- деца, родители, възрастни като идентифицира техните потребности, изхождайки от средата, в която живеят и ограничения достъп до информационни технологии.
В продължение на 5 месеца  децата се обучаваха на английски език. У децата се събуди позитивно отношение към езика и желание на по-късен етап  да развият и обогатят знанията си. За целта беше привлечен обучител – педагог.
Същевременно се проведе безплатно обучение на основни компютърни умения с желаещи от всички възрастови групи. Те бяха обучени да работят с мрежи за комуникация, с текстообработващи и изчислителни програми, да търсят  информация в глобалната мрежа, да търсят работа и подготвят документи за кандидатстване. Освен че придобиха основни умения за работа с компютър, те станаха по-самоуверени и по-конкурентноспособни. За целта беше привлечен обучител– магистър-  финасист.
По проекта бяха организирани две здравни беседи на теми:  „Артериална хипертония” и „Захарен диабет”, от лекар, под формата на презентации. Беше използвана мултимедия, която е предоставена от Програма „Глобални библиотеки – България”.
Всички резултати по реализирания проект са публикувани в сайта на селото www. gulubovo.eu, секция „Читалищна дейност”, която е изработена по настоящия проект.
Проектът приключи със заключителна среща, в сградата на читалището,  на която присъстваха всички участници в проекта, членове на читалището, кметството, детската градина, читатели и външни посетители. Децата изненадаха всички с придобитите знания по английски език, а родителите благодариха за предоставената възможност и изразиха желание такива обучения да има и за напред. Всички получиха подаръци и опитаха от вкусната торта, която беше изработена специално за проекта.
Проектът превърна библиотеката освен в място за получаване на информация от различно естество и във възможност за придобиване на допълнителни умения за деца и възрастни. Сега тя е едно предпочитано място за прекарване на свободното време.
 
Skip to content