Scroll Top

Ученето през целия живот

 Във връзка с устойчивост на целите по проект "Национална мрежа за инициативи и информация за ефективно учене през целия живот" – NELLII , за втора година се проведат инициативи на ученето в Плевенска област. През тази година на 31 октомври бе  ден на "Ученето през целия живот" за всички населени места в област Плевен, в които функционират учебни заведения. Идеята и целта е да се обединят усилията на местно ниво, за де се направи ученето през целия живот по-достъпно и привлекателно за хората от всички възрасти. И ние от библиотеката към НЧ "Народно съзнание 1897" с. Бреница подготвихме презентация, която  представихме  на най-малките в ОДЗ "Йордан Каменополски" – подготвителна група и техните родители.Бяхме си  поставили за цел да популяризираме разнообразието от възможности за учене от ранна  детска възраст, да направим връзката между предлагащи и търсещи различна форма на учене и да инициираме родителите да станат доброволци на нашата кампания "Учене през целия живот". Във връзка с инициативата учителите и родителите бяха подготвили на тема: "Здравословно хранене". С разнообразни песнички, стихове и игри децата ни запознаха  с най-полезните и здравословни храни – плодовете и зеленчуците. Цялата тази инициатива за здравословно хранене завърши с приготвянето на вкусни и здравословни салати от момиченцата и засаждане на плодни дръвчета от момченцата естествено съвместно с родителите. Всичко ,което децата постигат при своите изяви, е дело на ”един отбор”.

Skip to content