Scroll Top

Заключителна среща по проект „Е–услуги – възможност да променим света в нас и около нас” по Грантова схема за финансиране на иновативни проекти

На 30.10.2013 г. в сградата на НЧ „Светлина-1967”- село Гълъбово се проведе заключителна среща по проект „Е–услуги – възможност да променим света в нас и около нас”. Проектът е финансиран по Програма „Глоб@лни библиотеки-България”, чрез инициативата Грантова схема за финансиране на иновативни проекти – 2013. Партньор по проекта е Целодневна детска градина – с. Гълъбово. На срещата бяха поканени всички участници в проекта, членове на читалището, кметството, детската градина, читатели и външни посетители.
Skip to content