Scroll Top

Пан-европейско проучване за оценка на нагласите относно ползите от ИКТ в обществените библиотеки

Пан-европейското проучване за оценка на нагласите относно ползите от ИКТ в обществените библиотеки е инициирано от фондация „Бил и Мелинда Гейтс” и осъществено от агенция TNS в края на 2012 г., като обхваща 17 държави-членки на Европейския съюз, сред които и България. В рамките на проучването са осъществени общо над 17 000 интервюта с потребители на обществените библиотеки и библиотечни служители. В България интервюта са проведени в 61 целеви библиотеки, подбрани на случаен принцип за участие в количествените и качествените компоненти на изследването.

Това е първото по рода си мащабно изследване на съвременното състояние и роля на обществените библиотеки в Европа, което си поставя за цел да открои приноса на обществените библиотеки, разполагащи с модерно ИКТ оборудване, за подобряване живота на местните общности. Проучването предоставя доказателства, че именно достъпът до ИКТ в обществените библиотеки може да подпомогне осъществяването на конкретни европейски политики, и се стреми да насърчи европейските политици да припознаят библиотеките като ключов партньор за постигането на някои от основните цели на Европейската стратегия за развитие – Европа 2020 г. в сферата на заетостта, иновациите, образованието и социалната интеграция.

Skip to content