Медийна грамотност

Проектът NEDLib е с тригодишен период на изпълнение и е подкрепен по програма Еразъм + на Европейската комисия. Целта му…

Какво е медийна грамотност? Как възрастните хора над 55 години могат да се справят в онлайн морето от информация? Кой…

Фондация „Глобални библиотеки – България“ стартира нов 10-месечен проект, съфинансиран от отдел „Публична дипломация“ на Посолството на САЩ в София….