Scroll Top

Е-skills for E-inclusion

Име на проекта:
ПРОЕКТ „Е-skills for E-inclusion“

Период на изпълнение:
2018-2021 г.

Уебсайт:

Резюме:Фондация „Глобални библиотеки – България“ изпълнява проект Е-skills for E-inclusion, чиято основна цел е разработване на обучителна програма по компютърна грамотност за уязвими групи с цел улесняване на достъпа им до пазара на труда. Проектът се изпълнява в партньорство с още 5 организации от Северна Ирландия, Испания, Италия и Румъния и е финансиран със средства от Европейската програма Еразъм+.

Развитието на технологиите през последните десетилетия не само преформулира начина на правена на бизнес, но и влияе значително върху пазара на труда в целия Европейски съюз. Преодоляването на появилото се несъответствието между нуждите на пазара и наличните дигитални умения на работната ръка е ключов приоритет в дългосрочните и средносрочни стратегии на Европейската Комисия и в секторните политики на отделните страни. Въпреки полаганите усилия, статистиката сочи, че значителен процент от европейците нямат елементарни дигитални умения и/или никога не са използвали интернет.
Отчитайки тези тенденции на европейско равнище, партньорите си поставят няколко основни задачи при изпълнението на този проект:

  • Разработване и прилагане на новаторски приобщаващи методи за обучение на възрастни с цел повишаване на основните дигитални умения на уязвимите групи, включително нови учебни програми, курсове и придружаващи учебни материали и инструменти;
  • Разширяване и удостоверяване компетенциите на обучителите за по-ефективно провеждане на курсове по компютърна грамотност за уязвимите групи;
  • Разработване и прилагане на иновативни инструменти за оценка на придобитите дигитални умения на обучените представители на уязвимите групи;
  • Разработване на многоезичен уеб портал за преподаватели по компютърна грамотност;

В България ФГББ изпълнява проекта с активното участие на 4 регионални библиотеки:

РБ „П.Р. Славейков“ – Велико Търново
РБ „Христо Ботев“ – Враца
РБ „Христо Смирненски“ – Хасково
РБ „Стилиян Чилингиров“ – Шумен

Проектът е с продължителност 3 години. За този период ИКТ специалистите от четирите регионални библиотеки ще бъдат част от международен екип, ангажиран в изработването на онлайн обучителната програма като структура и съдържание (през първата година), изработване на оценителна методика за замерване на резултатите от обученията и пилотно тестване на програмата с представители на уязвими групи в съответната библиотека.

Актуални новини

Newsletter Octomber 2018 (1.06 MB)
Newsletter June 2018 (898.84 KB)
Newsletter April 2018 (1.06 MB)
Newsletter Octomber 2017 (685.84 KB)
Newsletter May 2017 (435.62 KB)
Newsletter December 2016 (435.62 KB)

Skip to content