Scroll Top

Ars in Libro в библиотека в гр. Рила

DSC_0098

“Ars in Libro – от планината Рила, през полето до морето” е проект, който допринася за децентрализирането на културния живот в България – подкрепен по програма на НФК отнасяща се до разпространение на вече създадени творчески продукти от сферата на визуалните изкуства.

Творческите продукти представляват отчислени книги (морално остарели, физически изхабени и многотомни издания) от фонда на библиотеката и превърнати в Ars in Libro – т. нар. изкуство в книга. Произведенията на изкуството са създадени по вече реализирания проект „Наслада за очите и душата – нов живот за отчислените книги с техниката оримото“, програма „Социално ангажирани изкуства 22“, „Кампании за адресиране на социален проблем чрез изкуство“, финансиран от Национален фонд „Култура“.

Настоящият проект “Ars in Libro – от планината Рила, през полето до морето” е реализиран от Народно читалище „Христо Ботев – 1898“, гр. Рила, съгласно Договор за финансово подпомагане № RPR-V-2023-6 от 31/10/2023 г., с финансовата подкрепа  на Национален фонд „Култура“, Програма „Разпространение“.  Дейностите на проекта ще продъжат  до края на м. ноември 2024 г.

Skip to content