Scroll Top

Кръгла маса „Библиотеките днес и тяхното бъдеще“ се проведе в Свищов

round-table-svishtov-02

В Свищов се проведе Кръгла маса „Библиотеките днес и тяхното бъдеще", посветена на 75-годишнината на Градска библиотека – Свищов, с участието на Регионална библиотека „Петко Р. Славейков" Велико Търново, Катедра „Книгоиздаване и библиотечна информационна дейност" при Филологически факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий" и Градска библиотека – Свищов.

Кръглата маса бе открита от зам.-директора на РБ „Петко Р. Славейков" д-р Иван Александров, който подчерта важната роля на библиотеките, както и трудностите, пред които са изправени. „Свищов заема сакрално място в културната история, свързана с националното Възраждане. Библиотеките като пазители на писмената памет на обществото трябва да умеят да съхраняват фактите и събитията за своето историческо развитие, да съхраняват националната памет", каза той в уводното си слово, след което даде думата на кмета на Свищов Генчо Генчев за приветствие към участниците.

Градоначалникът поздрави гостите – проф. дфн Иванка Якова, доц. д-р Калина Иванова, д-р Иван Александров, д-р Искра Цветанска, като им благодари, че в условията на COVID са намерили време да се докоснат отново до книгата чрез това събитие, посветено на библиотечното дело. Сред участниците във форума имаше и представители на свищовската общественост, в лицето на почетния гражданин доц. д-р Юлия Николова, зам.-кмета д-р Анелия Димитрова, директора на дирекция „Култура и културно наследство" Росен Маринов, началника на отдел „Образование" Румяна Кузева, представители на ПБНЧ „Еленка и Кирил Д. Аврамови" и читалищата от населените места в Общината, както и домакините от Градска библиотека – Свищов.

В своето слово градоначалникът подчерта ролята на читалищата в населените места, които със своите библиотеки играят важна роля за културната общност. „Затова е необходимо да работим за развитието на библиотеките и утвърждаването им като културна и образователна единица на територията на цялата община", каза той и добави, че в община Свищов е направено много по отношение на увеличаване библиотечните единици, за да могат повече хора да се докоснат до неизчерпаемото богатство на книгите.

Във връзка със своята 75-годишнина Градската библиотека – Свищов беше удостоена с Почетно отличие от името на министъра на културата Боил Банов за принос в развитието и популяризирането на библиотечното дело в България. Наградата бе връчена от кмета Генчо Генчев на главния уредник на библиотеката Елена Ангелова, която изказа искрената си благодарност и добави, че Градска библиотека – Свищов е център за знания и информация, който неотменно присъства в живота на града и цялата община.

Кръглата маса продължи с програма, в която участниците представиха подготвени материали и презентации, обмениха идеи и опит помежду си, а накрая завърши с документален филм, посветен на проф. Иван Шишманов и мащабното му просветното дело.

ПРЕСЦЕНТЪР – ОБЩИНА СВИЩОВ
     

Skip to content