Scroll Top

Шуменската библиотека с три защитени проекта

IMG_2792

Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” приключва полугодието на настоящата година с три успешно защитени проекта – към Агенцията за хората с увреждания, към Министерство на културата и към Общински фонд „Култура” – Шумен.

В рамките на проекта към Агенцията за хората с увреждания предстои в Обща читалня на библиотеката да бъде обособено специализирано читателско място, оборудвано с ергономични мебели съобразно специфичните потребности на хората с двигателни увреждания и с интуитивно устройство за изкуствено зрение (OrCam MyEye 2) за хората с пълна или частична зрителна увреда. Използвайки технологията изкуствен интелект, устройство чете отпечатан и цифров текст в реално време, като има възможност за спиране или паузиране на четенето, както и за пропускане на част от текста.

Шуменската библиотека ще е първата обществена библиотека в България, която ще притежава високотехнологичното устройство за изкуствено зрение, а целта е осигуряването на равноправен достъп до информация за хората с увреждания.

По проекта, защитен от Шуменската библиотека по програмата на Министерството на културата „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност”, предстои библиотечните фондове да бъдат обогатени с литература на стойност 25 хил. лв.

По проекта към Общински фонд „Култура” „Шумен през погледа на децата и времето” в периода юли–септември Шуменската библиотека организира три младежки клуба. Талантите в стартиралия вече клуб „Шумен през погледа на децата” ще създадат литературни текстове, посветени на Шумен, и ще участват във фотодокументирането на известни архитектурни обекти в града. Участниците в предстоящия клуб „Архитектурата като изкуство” ще бъдат запознати с архитектурните паметници на Шумен и световните шедьоври на архитектурата и ще работят по конструирането на умалени 3D модели на архитектурни обекти. Програмата на също предстоящия клуб „Креативният Шумен” предвижда запознаване с техниката трансфер на изображение и декориране на различни изделия посредством нея, като тема на декорацията ще са красиви кътчета от града.

 

Skip to content