Scroll Top

ФГББ започва изпълнението на проект „Biblio – повишаване на дигиталните умения и компетентности на библиотекарите в Европа”

20200127_KoM_BIBLIO_allpartners_cr

От 27 до 28 януари в Университета Алдо Моро в Бари, Италия се проведе стартираща среща по проект „Biblio  – повишаване на дигиталните умения и компетентности на библиотекари в Европа”. Проектът е насочен към библиотечни специалисти, безработни в библиотечния сектор. След за оценка на уменията, ще се разработят обучителни модули ( European VET Curriculum Level 5) при използване на рамките – DigComp и EntreComp за придобиването на цифрови и меки умения от библиотечните специалисти за да предлагат иновативни услуги за потребителите.
Проектът цели да преодолее изоставането в знанията и уменията на библиотекарите и дигиталната ера. Дигиталната трансформация води до промяна в предназначението и възприемането на различни  организации и институции от обществото, включително на традиционната представа за обществените библиотеки. Днес информацията се достъпва основно онлайн, а потребителите искат не само да я използват многократно, но и да я модифицират. Съвременните библиотекари трябва да бъдат подготвени да улесняват творческото използване на цифрови архиви, за създаване на ново цифрово съдържание чрез различни инструменти и технологии. Персоналът на библиотеките се нуждае от обучения, за да се справи с множество теми и тяхната професионална подготовка трябва да отразява трансформираната концепция за професията – библиотекар.
По време на срещата партньорите обсъдиха различни работни пакети и предизвикателствата, които могат да възникнат в хода на изпълнение. Определиха приоритетите  и съгласуваха плана за действие за първата година.
В Консорциумът участват 10 партньори от пет държави. Партньорството включва секторни организации – национални и международни библиотечни мрежи и организации (фондация „Глобални библиотеки – България”; The Central Institute for the Union Catalogue of Italian Libraries and Bibliographic Information,Италия; Culture Information Systems Centre, Латвия; Публични библиотеки 2030); VET доставчици /ЦПО/(Център за професионално обучение към Университета по библиотекознание и информационни технологии; SIA DMG – Data Media Group, Латвия), университет (Hellenic Open University, Гърция) и две европейски мрежи в областта на цифровите умения и библиотечните специалисти(European Grants International Academy, Италия; All Digital, Белгия).
Проектът е финансиран по Програма Eразъм + KA2 / Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики (Sector Skills Alliance) и е с продължителност от 36месеца.
 

Skip to content