Scroll Top

Първа транснационална среща по проект: “TEACH FOR FUTURE”

1Meeting

Проект: „Обучение за бъдеще”  ( “TEACH_FOR_FUTURE” )
ФГББ ще е партньор по проект „Обучение за бъдеще – Образование на възрастни за промяна чрез иновации, технологии и предприемачество”, финансиран по програма Еразъм +, Ключови действия 2, Стратегически партньорства на Европейския съюз. Водеща организация е   Националната асоциация на обществените библиотекари и библиотеките на Румъния – ANBPR, а другият партньор е  Future Library от Гърция.
С този проект партньори си поставят за цел да  допринесат за подобряване и разширяване на предлаганите възможности за висококачествени обучение по иновативни теми, за придобиване на нови умения, знания и поведение в съответствие с нуждите на пазара на труда сред възрастни с ниско ниво на образование в сферата на ИТ и новите възможности за бизнес в цифровата икономика.  В рамките на три години по проекта ще бъдат обучени 210 възрастни от Румъния, България и Гърция и ще им се осигури солидна база от знания в три области – ИТ (3D моделиране и печат, редактиране на изображения, дигитален маркетинг и онлайн инструменти за сътрудничество), иновативен мениджмънт и предприемачество и лидерство.
През януари 2020 г.,се проведе стартираща среща на партньорите в Националната библиотека на Румъния в Букурещ. Участниците в срещата обсъдиха работната програма, времевият график за изпълнение, идентифицирани бяха някои трудности и варианти за тяхното преодоляване.
Асоциирани партньори от трите участващи държави са: Национална библиотека на Румъния, Столична библиотека на Букурещ, Окръжна библиотека „Октавиан Гога“ Клуж, Окръжна библиотека „Панайт Истрати“ Браила, Окръжна библиотека „Кайони Янос“ Харгита, Българска библиотечно-информационна асоциация (България) и Учене за живот (Гърция).
 

Skip to content