Scroll Top

Напусна ни Снежа Янева

SnejanaYaneva

На 26 декември  2019 година след кратко боледуване на 67 годишна възраст ни напусна Снежана Янева.

Целият трудов път на Снежа, както всички я наричахме, бе посветен на библиотеките и библиотечното дело. Тя беше директор на Информационния център на Посолството на САЩ в София. Започнала своята професионална кариера като библиотекар в Университетската библиотека, тя познаваше в детайли практиката на американските библиотеки. Нейното дълбоко убеждение бе, че само добрият пример ще доведе до промяна в мотивацията и начина на мислене на своите колеги. Тя съдейства през годините много български библиотечни специалисти да посетят американски библиотеки, да участват в програми за обмяна на опит, както и да бъдат част от годишните конференции на Американската библиотечна асоциация. Под нейно ръководство бе осъществено създаването на Американски центрове в редица обществени библиотеки в цялата страна. Близките й контакти с Американската библиотечна асоциация и ползотворното професионално сътрудничество доведоха  до реализирането на множество съвместни проекти, сред които Sister Libraries, ABLE. Тя бе в основата на  поканата представители на Фондация „Бил и Мелинда Гейтс“ да посетят страната ни, с последващ резултат – проектът „Глобални Библиотеки – България“. Чрез този най-мащабен проект през последните 30 години нашите обществени библиотеки промениха съществено своя облик и се превърнаха в центрове за равноправен достъп до информация за всички граждани.
При нейното активно участие през 2013 г. се учреди фондация „Глобални библиотеки – България“ /ФГББ/,  в която Българската библиотечно-информационна асоциация е един от партньорите. Снежа Янева има основен принос и пое  отговорност като гарант на институционалния грант, отпуснат от  Фондация „Бил и Мелинда Гейтс“ за новоучредената организация. На ротационен принцип тя беше председател на Настоятелството на ФГББ от 2016 г.
Снежана Янева беше председател на Българската библиотечно-информационна асоциация от 2012 г. Тя бранеше авторитета на професията и библиотеките. Посвети много усилия на застъпничеството и взаимодействието със законодателната и изпълнителната власт. Нейната вяра в значимостта на библиотеките за развитието на обществото е пример за подражание.

Дълбок поклон пред паметта на Снежана Янева!
Почивай в мир!

Skip to content