Scroll Top

Среща в Народното събрание в рамките на национален форум “Библиотеките днес – 2019”

ns_2019

На 8 ноември по покана на народния представител от Комисията по културата и медиите в 44-то Народно събрание г-жа  Емилия Милкова в рамките на  Национален форум „Библиотеките днес 2019“, организиран от фондация „Глобални библиотеки – България” се проведе среща разговор в Народното събрание с Тон ван Влимерен, Президент на ЕБЛИДА по теми свързани с обществените библиотеки. От страна на Комисията по културата и медиите и Комисията по образованието и науката присъстваха Даниела Саватева, зам.председател на Комисията по културата и медиите, Ася Пеева, Даниела Малешкова и Радослава Чеканова.
В рамките на срещата бяха обсъдени следните въпроси, свързани с ролята на обществените библиотеки:
в неформалното образование и ученето през целия живот
в програми на библиотеките за преодоляване на неграмотността
за обучения на граждани в цифрови умения за пазара на труда и социално включване
Специално внимание беше обърнато на възможностите на библиотеките в съвременните условия за активно участие в изпълнение на Целите за устойчиво развитие на ООН и как те са включени в националните програми и на тясното сътрудничество на библиотеките и училищата за формиране на трайни навици за четене и преодоляването на тенденциите от училище да излизат неграмотни млади хора.
В срещата участваха и Спаска Тарандова, изпълнителен директор на Фондация „Глобални библиотеки – България”, Димитър Минев, директор на народна библиотека „Иван Вазов” – Пловдив и  Силвия Врачовска, директор на регионална библиотека „Христо Ботев” – Враца.
 Форумът „Библиотеките днес 2019“, организиран от фондация „Глобални библиотеки – България” тази година беше на тема –  „Предизвикателства пред обществените библиотеки в 21 век. 25 години от Манифеста на ЮНЕСКО и ИФЛА за публичните библиотеки”. Той се проведе под патронажа на Националната комисия на Република България за ЮНЕСКО.

Skip to content