Scroll Top

Първо обучение по проекта „Знания, умения и иновации за повишаване качеството на неформалното образование в обществените библиотеки“

Знания, умения и иновации за повишаване качеството на неформалното образование
На 15 октомври 2018 г. в гр. Утрехт, Нидерландия, започна първото обучение за директори и библиотечни специалисти от регионалните библиотеки в Благоевград, Разград, Силистра, Търговище и Ямбол като част от проекта „Знания, умения и иновации за повишаване качеството на неформалното образование в обществените библиотеки“.

Проектът е финансиран по Програма Еразъм + и се изпълнява от Фондация „Глобални библиотеки – България“ и консорциум „Модерни библиотеки – 2“, обединяващ регионалните библиотеки в Благоевград, Видин, Кърджали, Кюстендил, Монтана, Разград, Силистра, Търговище и Ямбол. Партньор на проекта е Регионалната библиотека в гр. Утрехт, Нидерландия.

По време на обучението библиотечните специалисти ще се запознаят с библиотечната система на Кралство Нидерландия, работата на Нидерландската библиотечна асоциация, добри практики за установяване на местни партньорства и устойчиво сътрудничество, ролята на Кралската библиотека в гр. Хага за обновяването на нидерландските библиотеки и дигитализирането на писменото наследство.

Skip to content