Scroll Top

УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ РАБОТАТА ПО ПРОЕКТ “БИБЛИОТЕКАТА С ГРИЖА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗДРАВЕТО И БЪДЕЩЕТО”

Успешно приключи работата по проект „Библиотеката с грижа за околната среда, здравето и бъдещето”
На 28.09.2018 г. в залата на НЧ ”Св. Св. Кирил и Методий-1919 г.”, с. Дорково се проведе среща за отчитане дейностите по проект „Библиотеката с грижа за околната среда, здравето и бъдещето”, договор № МК-ДБФ 46/15.05.2018. Основна цел на проекта бе да повиши екологичната култура на обществото в с. Дорково. С този проект Библиотеката затвърди ролята си като активен участник в обществения живот и създаде модел на екипност и развиване на активна гражданска позиция, която продължава и след приключването му. В период от 4-ри месеца Библиотеката заедно с партньорите ОУ"Христо Ботев", с. Дорково и ТД "Цепина" , успяха да осъществят всички заложени дейности. Организираха се информационни срещи, кампания ”Да почистим Дорково заедно”, която допринесе много за облика на селото, Еко патрули, които с удоволствие продължават да наблюдават за чистотата в населеното място. За успешното изпълнение на дейностите бяха закупени 9 бр. книги, 1бр. фотоапарат, 1бр. флипчарт и 6 бр.кошове за разделно събиране.
Този проект се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България” в рамките на конкурс „Библиотеката – активен участник в обществения живот”, в изпълнение на договор РД11-00-338/20.12.2017 г. с Министерство на културата.
Сърдечни благодарности  на партньорите  ОУ"Христо Ботев" и ТД"Цепина" с.Дорково

Skip to content