Scroll Top

Изпълнение на проект „Библиотеката в Златица във виртуалното пространство“

Този проект се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България” в рамките на конкурс „Библиотеката – активен участник в обществения живот”, в изпълнение на договор РД11-00-338/20.12.2017 г. с Министерство на културата. Закупен бе скенер и започна дигитализиране на документите с местно значение. До момента са дигитализирани 5800 страници краеведски материали. Дигитализираните документи се обработват и се предоставят за ползване от потребителите в библиотеката. Електронният каталог на библиотеката е достъпен в Интернет, актуализира се периодически и във всеки един момент читателите могат да направят справка за наличието на търсен от тях библиотечен документ.

Skip to content