Scroll Top

Да изчистим планетата заедно, да посадим дърво

P1000750

На 15 септември 2018 г. ученици от III г клас на СУ „Димитър Талев“ и техните родители, преподаватели и библиотечни специалисти от Регионална библиотека „Дора Габе“ проведоха поредното занимание по проект „Библиотеката и училището – заедно за един по-чист град”, който се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България” в изпълнение на Договор РД11-00-338/20.12.2017 с Министерството на културата.

Съботната среща започна с екологична беседа, подготвена от класния ръководител на третокласниците – Красимира Хинева. Деца и родители се включиха с четене на полезни идеи за опазване и съхраняване на околната среда.
 
Всички участници заедно посадиха три дръвчета в двора на училище „Димитър Талев” с цел облагородяване на училищната среда и възпитаване у подрастващите на любов към природата. Учениците ще се грижат за посадените дръвчета през годините на своето обучение в училището. Осигуряването на дръвчетата е със съдействието на Отдел „Инфраструктура и околна среда” при Община град Добрич.
 
Заедно със своите родители третокласниците се включиха в най-голямата световна доброволческа инициатива за почистване на планетата като почистиха пространството около своето училище. Идеята за съвместната инициатива е възпитаване на децата в активна гражданска позиция, в дух на доброволчество и съпричастност към проблемите на планетата, каквато е целта на настоящия проект.
 
През целия ден малките еколози фотографираха процеса на почистване и засаждане на дръвчетата.
В поредната инициатива по проект „Библиотеката и училището – заедно за един по-чист град” родителите много активно откликнаха на идеята да бъдат част от заниманията на своите деца, включиха и по-малките им братчета и сестричета в почистването и споделиха заедно радостта от добре свършената работа. Обединяването на усилията на библиотека, училище и семейство за екологичното образование и възпитание е необходимо, за да доведе до системност и последователност в поведението на местната общност.

Целта на проекта е да съдейства за екологичното образование на подрастващите, за формиране екологично мислене и привличане на съмишленици за екологосъобразно поведение. Разнообразните дейности дават възможност за превръщането на знанията в отношение и поведение, за изграждане на ценностна ориентация към екологичните проблеми, формиране отговорност и ангажираност за опазване и съхраняване на жизнената среда. 
 

Skip to content