Scroll Top

Работни срещи по Проект “ЕКОЛЯТО В БИБЛИОТЕКАТА” на НЧ “Илия Бешков 1898” гр. Долни Дъбник

Проведени работните срещи с партньорите ни СУ "Христо Ботев" и НУ "Св. св. Кирил и Методий", на които се обсъдиха послеследващи дейности . Обсъди се програмата на летните екозанимания, регулярност на срещите, организация на работа, както и се даде коментар на идеи и предложения за екоинициативи.

Skip to content