Scroll Top

“Библиотеката – посредник между книгата и детето”

 

        Библиотеката при НЧ "Паисий Хилендарски – 1870" гр.Балчик започна работа по проект "Библиотеката – посредник между книгата и детето" към Фондация "Глобални библиотеки – България", Тематична област 3 – Образователни инициативи. В изпълнение на Договор РД11-00-338/20.12.2017 год. с Министерството на културата  Фондация "Глобални библиотеки – България" проведе конкурс за финансиране на малки проекти: "Библиотеката- активен участник в обществения живот". Партньори по проекта са ОУ "Антим I" и ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" град Балчик.
       Целта на проекта е с помощта на различни занимания в библиотеката и извън нея да се изгради ранен читателски интерес у децата, който да прерасне в дълготраен интерес към книгите. Разширяване знанията, любознателността и интересите, креативността, творческия талант и въображението. Преодоляване на неграмотността, подобряване на четивната техника и изразните умения, концентрацията, развиване на основни житейски умения за работа в екип,творческия талант. Насърчаване правото за избор на увлекателни книги за четене. Обединяване усилията на библиотекари учители и родители в насърчаването на четенето.
       На 2 май се проведе  занимание по проект "Библиотеката – посредник между книгата и детето" с ученици от III клас при ОУ "Св.Св. Кирил и Методий". Учениците четоха и обсъдиха изучаваното произведение "Майчина сълза" от Ангел Каралийчев. След това, рисуваха и апликираха сцени и герои от произведението.

Skip to content