Scroll Top

“Час на библиотекаря” по новия проект на библиотека НЧ “Съзнание 1925” Белопопци

Час на библиотекаря
Библиотеката на НЧ "Съзнание 1925" Белопопци проведе първото занимание в рамките на проект "Библиотеката и училището – ръка за ръка за успешни деца", който се реализира с подкрепата на Фондация "Глобални библиотеки – България" в изпълнение на Договор РД 11-00-338/20.12.2017 с Министерство на културата.
Стартира "Час на библиотекаря" с учениците от Iб клас на СУ "Христо Ботев" със старши учител Любов Кузманова – Атанасова, техни родители, стажантите и служителите на библиотеката. В първото съвместно занятие бе представена любима приказка "Дядо и ряпа" на Ран Босилек. Всяко дете участва в предизвикателство – изработване на книжка-хармоника с героите от приказката и етапите от развитието на действието, което не беше никак лека задача, защото малчуганите трябваше да разпознаят и използват в определен ред геометрични фигури с различен цвят и форма, за да довършат илюстрациите на действащите лица в сюжета. Накрая се разигра забавна игровизация на приказката под музикален съпровод. Всички книжки-хармоники и самата драматизация ще бъдат представени на предстояща информационна среща за запознаване на обществеността с целите, които си поставя проекта.
Основната цел на "Библиотеката и училището – ръка за ръка за успешни деца" е реализиране на библиотечна програма за повишаване на уменията по български език и разгръщане на потенциала на децата чрез различни образователни инициативи. Осъществява се в партньорство със СУ "Христо Ботев" Горна Малина. Насочен е към най-малките деца и техните родители, учениците от Белопопци и учениците от Iб клас. Дейностите ще се реализират в периода април – октомври 2018. 
Skip to content