Scroll Top

Мост на приятелство и знания

IMG_20180427_134820

Дейностите по проект "Мост на приятелство и знания" на библиотеката при НЧ"Братолюбие-1884"-гр.Любимец се приемат с голям интерес и истински ентусиазъм от участниците.
Проектът се реализира с подкрепата на Фондация "Глобални библиотеки-България" в рамките на конкурс "Библиотеката-активен участник в обществения живот",в изпълнение на Договор РД11-00-338/20.12.2017г. с Министерство на културата.
20 деца на възраст от 10 до 14 години от ОУ"Кирил и Методий" с. Малко градище се увериха ,че четенето не само е полезно,но и забавно.Всички те получиха своите първи читателски дневници,в които да описват любими приказни герои и приключения.Това води до засилване мотивацията на децата в образователния процес, създаване на приятелска атмосфера и надграждане и надграждане капацитета на библиотеката.

Skip to content