Scroll Top

Регионална библиотека „Дора Габе” Добрич с нов скенер за дигитализация на библиотечни документи

IMG_20171219_122840

След публикуване на on-line каталог с адрес http://ilib.libdobrich.bg/ и обновяване на сектор Работа с деца със Стая на приказките, от началото на 2018 г., Регионална библиотека „Дора Габе” Добрич придоби допълнителна функционалност, благодарение на нов скенер за цифрова обработка на книжовния си фонд.
 
Новозакупеният скенер е на т.н. „панорамен принцип”, подходящ за всякакви книги, папки и листови и подвързани документи с формат до А3, изключително бърз, при сканиране разпознава български език и може да произведе файл с възможност за търсене, има възможност сам да стартира сканирането след обръщане на страница, или да се сканира с педал или специализиран бутон. С възможност да бъде ползван в 3 режима на работа – безжичен – сканиране и възможност да се изпрати сканираното копие в облака на CZUR, свързан към компютърна конфигурация – сканиране и обработка на изображението, както и възможност за видео презентации.
 
Закупуването на новия скенер „CZUR ЕТ16” от фирма „АЯ Мсълюшънс“ ЕООД е част от дългосрочната програма на библиотеката за дигитализиране на краеведския фонд, както и редките и ценни документи, които съхранява най-голямата обществена библиотека в област Добрич.
 
Сканиращото устройство обогатява вече започналото технологично преобразяване на библиотеката, предлага комфортен начин на работа, осигурен от модерния и многофункционален софтуер за контрол на скенера и обработка на изображенията и е в интерес не само на институцията, а така също и на променените потребности на читателите.

Новият скенер ще се използва за обогатяването на Електронната библиотека на сайта на регионалната институция http://www.libdobrich.bg/  и специфичните дигитални колекции, в услуга на различните целеви групи ползватели.

На потребителите скоро ще бъде предоставена възможност за онлайн обслужване посредством Модул "Моята библиотека" (MyLibrary), персонално пространство за регистрираните читатели, който включва достъп до личен читателски картон с информация за заета литература и текущо състояние на заявки, възможност за онлайн – презаписване на заета литература, запазване на литература и проследяване състоянието на заявката, заявяване на услуги (принтиране, копиране, сканиране…) и др. 

Skip to content